Wat wordt er allemaal opgenomen in het arbeidscontract?


Op het moment dat een bedrijf de keuze maakt om te gaan werken met personeel spreekt het voor zich dat er binnen de onderneming in kwestie best het één en ander zal veranderen. Daarnaast dient er in de praktijk ook rekening te worden gehouden met een aantal extra formaliteiten. Eén van de belangrijkste formaliteiten is het laten opstellen van een arbeidscontract. Voor deze overeenkomst geldt dat ze alle bepalingen bevat die van toepassing zijn op de samenwerking tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de werknemer. In tegenstelling tot wat veel partijen op het eerste zicht vermoeden is het niet zo dat een dergelijke overeenkomst bij wet verplicht is. Het spreekt echter voor zich dat ze in het merendeel van de gevallen wel degelijk wordt opgemaakt.

Is een arbeidscontract opstellen niet verplicht?

De kans is bijzonder groot dat je toch even bent geschrokken van de inhoud van de inleiding op deze pagina. Ongetwijfeld is het namelijk zo dat het merendeel van de mensen er in de praktijk vanuit gaan dat het bij wet verplicht is om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Dat is niet zo. Het is dus met andere woorden aan het bedrijf dat personeel gaat aanvaarden om te bepalen of hij dit gaat doen of niet. In de praktijk spreekt het echter voor zich dat dit zowat altijd het geval is. 

Het niet laten opstellen van een arbeidscontract voor een nieuw afgesloten samenwerking zou er in de praktijk uiteraard voor zorgen dat er sprake is van geen enkele juridische basis waarop de samenwerking tot stand is gekomen. Het spreekt voor zich dat dit kan leiden tot heel wat problemen. Het ontbreken van een dergelijke overeenkomst is een risico dat dan ook eigenlijk zo goed als nooit wordt genomen in de praktijk. Dat ondanks het feit dat er dus geen sprake is van een wettelijke verplichting. Het opstellen van zo’n contract is dus in de praktijk in ieder geval zeer interessant.

Wat moet er worden opgenomen in een arbeidscontract?

Het spreekt voor zich dat er in een arbeidscontract best een aantal verschillende bepalingen dienen te worden opgenomen. In eerste instantie zal er in de overeenkomst bijvoorbeeld worden aangegeven op welke (hoofd)locatie het personeelslid in kwestie zal worden ingeschakeld. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat er zal worden aangegeven wat er precies van de werknemer in kwestie wordt verwacht. Andere zaken die in de praktijk in principe altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst zijn de volgende:

  • Voor welke periode de overeenkomst in kwestie wordt afgesloten;
  • Welke opzeggingsvoorwaarden er precies gelden voor het contract; 
  • Hoe de vakantie van de werknemer in kwestie is geregeld; 
  • Welke verloning er wordt aangeboden voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd;

Bovenstaande is lang niet alles. In principe kan er in een arbeidsovereenkomst dan ook alles worden opgenomen wat mogelijks relevant is voor de indienststelling van de nieuwe werknemer in kwestie.

Kan je zelf een arbeidscontract opstellen als bedrijf?

In principe zou je er als eigenaar of verantwoordelijke van een bedrijf perfect zelf voor kunnen kiezen om een arbeidscontract op te stellen. Dit gezegd hebbende wordt het in de praktijk toch sterk aangeraden om hiervoor een beroep te doen op de diensten van een jurist of een advocaat. Op deze manier kan je namelijk met zekerheid stellen dat de overeenkomst echt correct is opgemaakt. Ongeacht dit een tijdelijk of vast contract betreft.